Podmínky dle MZČR

Od 3. 5. 2021 je opět otevřen salón  dle podmínek MZČR.

Možná potvrzení o negativitě zákazníka:
👉potvrzení o PCR testu, který není starší než 7 dní nebo o antigenním testu, který není starší než 72 hodin z odběrového místa (odběrovým místem je myšleno např. odběrová laboratoř, zdravotník v podniku atd. – profesionálně provedený test zdravotníkem, tj. zjednodušeně ten komu proplatí odběr antigenního testu nebo PCR testu za testovaného pojišťovna)
👉potvrzení zaměstnavatele zákazníka, že byl proveden samotest s negativním výsledkem ( samotest nesmí být proveden před více než 72 hodinami)
👉čestné prohlášení zákazníka, respektive zákonného zástupce, že byl antigenní test určen pro samostestování proveden ve škole ne déle než před 72 hodinami (je uznáván i samotest ze školy)
👉potvrzení o očkování – minimálně 14 dní po druhé dávce u dvoudávkové vakcíny nebo po první dávce v případě jednodávkové vakcíny, zákazník se musí prokázat potvrzením MZ
👉potvrzením o prodělání onemocnění Covid 19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní
Upozornění: SAMOTESTOVÁNÍ není v naší provozovně možné z provozních důvodů.

Vítáme Vás

Vítejte na našich webových stránkách, kde se můžete seznámit s naši nabídkou a ceníkem. Obsah stránek se bude postupně rozrůstat a přibudou i další informace.

Velmi rádi Vás uvítáme při Vaší osobní návštěvě u nás.