Podmínky dle MZČR

Od 1.11.2021 je nová platnost nařízení:
👉Délka platnosti PCR testu bude 72 hodin
👉Délka platnosti antigenního testu bude 24 hodin
👉Děti se nemusí prokazovat splněním podmínek do věku 12 let
👉osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami PCR test- prokáže se potvrzením z odběrové laboratoře
👉osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami antigenní test – prokáže se potvrzením odběrové laboratoře
👉osoba byla naočkována proti Covid 19, a to tak, že po aplikaci
poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní – prokazuje se certifikátem EU
👉osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění Covid 19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní – prokazuje se potvrzením od lékaře nebo potvrzením o prvním pozitivním testu
👉osoba si může provést samotest u vstupu do provozovny, který si přinese s sebou nebo prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím online služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb
✍Uvedené podmínky se nevztahují na děti do 12 let, ty se prokazovat nemusí.

Vítáme Vás

Vítejte na našich webových stránkách, kde se můžete seznámit s naši nabídkou a ceníkem. Obsah stránek se bude postupně rozrůstat a přibudou i další informace.

Velmi rádi Vás uvítáme při Vaší osobní návštěvě u nás.