Podmínky dle MZČR

Od 3. 5. 2021 je opět otevřen salón  dle podmínek MZČR.

Podmínky platné od 9.7.2021

👉osoba absolvovala nejdéle před 7 dny PCR test- prokáže se potvrzením z odběrové laboratoře
👉osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami antigenní test – prokáže se potvrzením odběrové laboratoře
👉osoba byla naočkována proti Covid 19, a to tak, že po aplikaci druhé dávky u dvoudávkové vakcíny uplynulo nejméně 14 dní, nebo u jednodávkové vakcíny uplynulo minimálně 14 dní- prokazuje se certifikátem MZ
👉osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění Covid 19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní – prokazuje se potvrzením od lékaře nebo potvrzením o prvním pozitivním testu (nově platí i certifikáty o očkování v zahraničí vakcínami schválenými v EU)
👉osoba absolvovala samotest u zaměstnavatele nebo jako OSVČ nejdéle před 72 hodinami – potvrzuje se potvrzením zaměstnavatele nebo čestným prohlášení
👉osoba absolvovala samotest ve škole nejdéle před 72 hodinami -prokazuje se čestným prohlášením zákonného zástupce
👉osoba si může provést samotest u vstupu do provozovny – musí si přinést test zákazník s sebou
Uvedené podmínky se nevztahují na děti do 6 let, ty se prokazovat nemusí.